fbpx
Bossen en wouden

Als vastgoedbedrijf dat al meer dan 100 jaar gespecialiseerd is in de verkoop en taxatie van karakteristieke panden en land- en bosbouwpanden, streven we ernaar eigenaren de best mogelijke ondersteuning te bieden en hen te begeleiden naar betrouwbare partners.

In dit artikel verkennen we de sleutelrol die de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM), de NTF-vereniging en de Nationale Federatie van Bosbouwdeskundigen spelen in de ondersteuning van het beheer van land- en bosbouwbezittingen. Deze drie organisaties hebben zichzelf bewezen als waardevolle bondgenoten voor bos- en boseigenaren, met onschatbare ondersteuning en een bron van goed advies.

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) ondersteunt de promotie, de bescherming en het duurzame beheer van bossen.

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij werd opgericht in 1893 en zet zich in voor de promotie, de bescherming en het duurzame beheer van bossen. Het hoofddoel is haar leden aan te moedigen om duurzame bosbouwpraktijken van hoge kwaliteit toe te passen en hen tegelijkertijd te voorzien van een grondige opleiding in bosbeheertechnieken. De vereniging bestrijkt alle aspecten van bosbouw en besteedt bijzondere aandacht aan de aanpassing van bossen aan de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. De acties van KBBM worden geleid door vier fundamentele waarden: deskundigheid, vertrouwen, gezelligheid en duurzaamheid.

Diensten aangeboden door KBBM

Als je lid bent van het bedrijf, heb je toegang tot 4 services en vele andere voordelen.

  • Blijf op de hoogte

Je ontvangt Silva Belgica, een tweemaandelijks magazine over bosbouw en bosbouwnieuws in België. U ontvangt ook de KBBM nieuwsbrief in uw mailbox.

  • Neem deel aan trainingen

Doe mee met andere leden voor velddagen, coaching, training op maat en de opleiding “ForêtFor”.

  • Behaal PEFC-certificatie

Als bevoorrechte gesprekspartner biedt de KBBM ondersteuning en advies van onschatbare waarde aan boseigenaars die de PEFC-certificatie willen behalen, die een duurzaam beheer van de bosrijkdommen garandeert. Dankzij zijn expertise en nauwe samenwerking met de bosbouwsector vergemakkelijkt de KBBM het certificeringsproces en moedigt het goede bosbeheerpraktijken aan bij particuliere boseigenaren in Wallonië.

  • Verzeker je bospercelen

Het bedrijf biedt je een aansprakelijkheidsverzekering die speciaal is ontworpen om bosbouwgerelateerde risico’s te dekken, evenals een passende brandverzekering.

Lid worden van KBBM

Ben je van plan om lid te worden van KBBM en te profiteren van alle voordelen? Vul dan gewoon het online formulier in.

Door lid te worden van de KBBM hebt u ook de mogelijkheid om lid te worden en te genieten van de diensten van de vereniging “NTF – Propriétaires ruraux de Wallonie” of “Landelijk Vlaanderen”, afhankelijk van de locatie (Wallonië of Vlaanderen) van uw eigendom.

Amifor verzekering tegen bosbranden

Amifor is een onderlinge verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in bescherming tegen bosbranden. Zij biedt boseigenaren, zowel privé als openbaar, verzekeringsdekking tegen het risico van brand in hun bos. Door voor Amifor te kiezen, profiteren boseigenaren van een verzekering die is afgestemd op hun specifieke behoeften en die een solide bescherming biedt in geval van brand. Dit initiatief werd in het leven geroepen om bosbouwers te ondersteunen door hen een verzekering aan te bieden die specifiek op hun activiteit is afgestemd, in een geest van solidariteit en risicoverdeling.

De NTF-vereniging, een voorkeurspartner voor boerderijeigenaren.

De vereniging “Nature, Terres et Forêts” (NTF), opgericht in 2003, houdt zich bezig met het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van eigenaars van rurale goederen zoals bossen en landbouwgrond in Wallonië. Geconfronteerd met een steeds veranderende, steeds complexere en gereguleerde omgeving, zet NTF zich in om de morele en materiële belangen van eigenaars te verdedigen in contacten met politieke besluitvormers en belanghebbenden op het platteland. Het doel is om een duurzaam beheer van rurale landeigendommen te garanderen, rekening houdend met economische, sociale, milieu- en culturele aspecten.

De rol en doelstellingen van de NTF

De NTF speelt een essentiële rol als vertegenwoordiger van landeigenaren op het platteland, door ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord en door advies te geven aan haar leden. De vereniging heeft veel succes geboekt door een beleid van dialoog met alle belanghebbenden op het platteland.

Enkele opmerkelijke successen van de onderhandelingen die de NTF heeft gevoerd ten behoeve van landeigenaren in Wallonië:

Natura 2000

De inzet en volharding van NTF hebben geleid tot een vereenvoudiging van de procedures die nodig zijn om deze wetgeving in de praktijk te implementeren.

Compensatie voor bossen in Natura 2000-gebieden

Er is een compensatie van €40 per hectare verkregen, naast de belastingvoordelen die worden toegekend aan alle gebieden binnen de aangewezen perimeters (vrijstelling van onroerendgoedbelasting, successierechten en schenkingsrechten voor landbouwgrond en bossen). NTF biedt ook individuele hulp aan boseigenaren bij het implementeren van Natura 2000 op hun land, door het geven van informatie en administratieve ondersteuning.

Toename in coëfficiënten landbouwbedrijven

Dankzij de actie van NTF zijn de boerenpachtcoëfficiënten in drie periodes van drie jaar met gemiddeld 35% gestegen, nog voordat de minister het indexeringssysteem veranderde!

Successierecht en schenkingsrecht

De actieve deelname van de vereniging aan de onderhandelingen over het bosbouwwetboek van 2008 heeft geleid tot de afschaffing van successie- en schenkingsrechten op de waarde van bosopstanden. Dit bespaart rechten die, zelfs in directe lijn, aanzetten tot vroegtijdig kappen om deze kosten te dekken.

De gereedschapskist voor leden

De toolbox is een exclusief voordeel voor leden en biedt een breed scala aan praktische hulpmiddelen voor bos- en landeigenaren in Wallonië.

Het bevat standaarddocumenten en -contracten, evenals de teksten van de belangrijkste geldende wetten. Je vindt er ook informatie over marktprijzen en markten, die je zullen helpen om de waarde van je eigendom in te schatten in het geval van schade veroorzaakt door wilde dieren.

Bovendien kun je met de toolbox deelnemen aan groepsaankopen, zodat je kunt profiteren van speciale aanbiedingen voor bepaalde producten of diensten.

Lid worden van de NTF-vereniging

Als je lid wilt worden van de vereniging om je rechten als Waalse landeigenaar te verdedigen en van alle voordelen te profiteren, vul dan het online lidmaatschapsformulier in.

De Nationale Federatie van Bosbouwdeskundigen, bos- en houtprofessionals ten dienste van boseigenaren

Bosbouwdeskundigen, gegroepeerd binnen de Nationale Federatie, opgericht in 1958, hebben als missie om de belangen van hun beroep te ontwikkelen, te vertegenwoordigen en te verdedigen. De doelstellingen van de Nationale Federatie zijn het waarborgen van de naleving van de professionele gedragsregels en het opstellen van een lijst van competente experts. De federatie vertegenwoordigt haar leden ook bij de autoriteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Wie zijn de experts van de federatie?

Al onze landmeters hebben een diploma Agronomie of Bio-ingenieur met een specialisatie in Water en Bossen. Ze werken ook als onafhankelijke bosbouwdeskundigen of worden betaald door een particuliere organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met particuliere bossen.

Hoe kunnen de experts je helpen?

Zij kunnen u hulp en advies bieden bij herbebossings- of regeneratieprojecten om standplaatsen beter bestand te maken tegen de klimaatverandering. Naast de regeneratiepremie waarvan u kunt profiteren, biedt de regio extra hulp om een beroep te doen op de vaardigheden van deskundigen om ervoor te zorgen dat projecten worden aangepast aan de doelstelling van veerkracht. Deze premie kan tot 80% van de honoraria van de deskundigen dekken. De voorwaarden voor de toekenning van deze steun kunt u raadplegen op de website van de OEWB.

De bosbouwdeskundigen zijn ook beschikbaar om uw Natura 2000-gebieden te bestuderen en u te adviseren over activiteiten om deze te behouden en te verbeteren. Ze kunnen u begeleiden bij de beheersacties waarvoor een vergunning nodig is, afhankelijk van de Natura 2000-classificatie van het perceel. Ze kunnen u ook helpen bij het invullen van de oppervlakteverklaringen om een financiële compensatie te verkrijgen die gekoppeld is aan de toepassing van Natura 2000. De beheersmaatregelen kunnen worden geraadpleegd op de aangegeven link.

Maar ook : 

  • beheerplannen opstellen en uw bezittingen in kaart brengen;
  • adviseurs op het gebied van bosbouwinvesteringen;
  • schattingen opstellen voor bospercelen en eigendommen, in het kader van aankopen, verkopen, erfenissen, schenkingen, uittreding uit mede-eigendom, oprichting van een bosbouwgroep, enz;
  • schatten van verliezen: rampen, bedrijfsschade, onteigening, wildschade, etc; 
  • juridische verdediging.

Bosexperts zijn bekwame en toegewijde professionals die klaar staan om hun kennis en expertise aan te bieden om u te helpen bij al uw bosbouwprojecten, van het behoud van de biodiversiteit tot het duurzame beheer van hulpbronnen. Vind de lijst van bosbouwdeskundigen van de federatie op hun website.