fbpx

Vragen die u zichzelf kan stellen ?

  • Moet ik onderhoudswerken uitvoeren (vrijmaken, snoeien, uitdunnen) en wanneer moet ik het hout verkopen?
  • Is het een goede periode om hout van een bepaalde boomsoort te verkopen ?
  • Welke boomsoort moet ik planten naargelang het rendement dat ik wil en de kwaliteit van de grond ?
  • Heb ik een plan nodig voor het beheer van mijn bossen ?

Is een bos investeren, is een belegging op lange termijn. Hout blijft een noodzakelijke grondstof. Ondanks enkele schommelingen had een dergelijke investering de voorbije dertig jaar een aanvaardbare terugkeer. De waarde van deze belegging wordt echter sterk beïnvloed door de kwaliteit van het beheer, de keuze van de beplantingen en het ogenblik van de verkoop.

De rol van Comptoir Foncier

Comptoir Foncier beheert bossen en adviseert de eigenaars. Wij kopen en verkopen bossen en hout op stam.

Het maakt transacties, zowel aan-en verkoop, bossen en hout.

Onze interventie is vaak nodig bij het onderwerpen van bossen aan een expertise voor rekening van kopers of verkopers en in geval van verdeling en schenkingen.