fbpx

Vragen die u zichzelf kan stellen ?

  • Is het zinvol om een landbouwgrond te behouden als ik geen nakomelingen heb die een landbouwbedrijf willen of kunnen opstarten ?
  • Wat is de huursituatie van mijn landbouwgronden ?
  • Zou de huurder zijn landbouwbedrijf op een bevoorrechte wijze aan een erfgenaam kunnen overdragen ?
  • Wanneer kan ik de huur van de huurder opzeggen ?
  • Is het nuttig om landbouwgronden in een vennootschap in te brengen?
  • Hoe kan ik de controle behouden over het beheer van mijn landbouwgronden ?

Omwille van diverse wetten betreffende de pachtcontracten en de economische trend is de rendabiliteit en de waarde van landelijke goederen aanzienlijk gedaald. De recente beslissingen van diverse regionale en Europese autoriteiten geven geen hoop op stabiliteit of herstel, integendeel.

De rol van Comptoir Foncier

Omwille van de complexiteit van de wet betreffende de pachtcontracten en de waardeverschillen die het gevolg zijn van het gebruik, de situatie en de kwaliteit van de gronden, is het van belang beroep te doen op een persoon die in dit domein gekwalificeerd is

Comptoir Foncier kan uw eigendom aan een expertise onderwerpen en een schatting geven, ofwel met het oog op een verkoop of een verdeling, ofwel om fiscale redenen (successierechten);

  1. landelijke goederen verkopen;
  2. landelijke goederen beheren door het innen van de pachtprijzen, het opstellen van pachtcontracten, enz…;
  3. de rentabiliteit en beschikbaarheid van landbouwgronden onafhankelijk en transparant optimaliseren