fbpx
terrain agricole

De markt voor landbouwgrond in België is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Door de groeiende vraag in de landbouwsector en van investeerders is de verkoop van landbouwgrond aantrekkelijk geworden voor veel landeigenaren. Landbouwgrond verkopen in België is echter niet zo eenvoudig als een bordje “Te Koop” op het hek hangen. Er zijn specifieke regels en juridische aspecten waarmee je rekening moet houden als je je land te koop aanbiedt. In dit artikel gaan we in detail in op de verschillende aspecten van het verkopen van landbouwgrond in België in 2023, waarbij we ons richten op de geldende regelgeving, de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen en het belang van het inschakelen van experts om te helpen bij dit complexe proces.

Maar wat wordt als landbouwgrond beschouwd?

Voordat we ingaan op de details van de verkoop van landbouwgrond in België, is het belangrijk om te begrijpen wat wordt bedoeld met “landbouwgrond”. In België wordt landbouwgrond gedefinieerd als grond die wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt voor landbouwactiviteiten, zoals het telen van gewassen, het fokken van vee of het produceren van melk, en die bestemd is voor landbouwgebruik. Dergelijke grond kan worden bewerkt door de eigenaar of worden verpacht aan landbouwers.

Regelgeving en factoren om rekening mee te houden bij de verkoop van landbouwgrond

Bij de verkoop van landbouwgrond in België is het essentieel om de geldende regelgeving na te leven. Dit zijn de belangrijkste punten om rekening mee te houden:

1. Huidige lease

Als de landbouwgrond momenteel gepacht wordt aan een boer, is het belangrijk om rekening te houden met de voorwaarden van de huidige pachtovereenkomst en het voorkeursrecht van de pachter. Sommige pachtovereenkomsten kunnen specifieke clausules bevatten over de verkoop van de grond. Het is ook noodzakelijk om de pachter op de hoogte te stellen van de intentie van de eigenaar om het land te verkopen en om te onderhandelen over de voorwaarden van een eventuele aankoop van de landbouwgrond door de pachter. Het is essentieel om deze elementen te begrijpen, ze op te nemen en er rekening mee te houden tijdens het verkoopproces van de landbouwgrond in kwestie.

Al deze rechten die door de pachtwet aan de pachter worden verleend, resulteren dus in een aanzienlijk verschil tussen de prijs van een landhuis in volle eigendom en die van een geleased landhuis.

2. Sectorplan bestemmingsplannen en lokale regelgeving

Het is noodzakelijk om de plaatselijke regelgeving en de bestemming van het land op het sectorplan te controleren voordat je overgaat tot de verkoop. Voor sommige percelen gelden bijzondere beperkingen vanwege hun ligging of om milieuredenen. Ervoor zorgen dat het land voldoet aan alle wettelijke vereisten is cruciaal om juridische problemen later te vermijden.

3. Certificaten en licenties

Naast de regelgeving met betrekking tot zonering in het sectorplan, kan het nodig zijn om bepaalde specifieke certificaten en vergunningen te verkrijgen om landbouwgrond in België te verkopen. Het BDES-certificaat (Banque de Données de l’Etat du Sol) is bijvoorbeeld nodig om te certificeren dat de grond niet vervuild is en geschikt is voor landbouwactiviteiten. Het is belangrijk om informatie in te winnen over de specifieke vereisten voor elke regio of gemeente.

4. Het milieu beschermen

België is een van de vele Europese landen die veel belang hechten aan milieubescherming. Bij de verkoop van landbouwgrond is het van cruciaal belang om te voldoen aan alle geldende milieuvoorschriften (bijv. Natura 2000), zoals het behoud van wetlands, het beheer van landbouwafval, het verantwoord gebruik van chemicaliën en respect voor de flora en fauna van de grond in kwestie. Zorg ervoor dat je alle nodige informatie verschaft over vroegere landbouwpraktijken, zodat potentiële kopers de milieueffecten van het land kunnen beoordelen.

5. Factoren met betrekking tot landbouwgrond

Een factor die de prijs van landelijk vastgoed sterk beïnvloedt, is natuurlijk de ligging. Bepaalde agrarische regio’s, zoals Haspengouw, zijn natuurlijk veel duurder dan andere.

Bovendien kunnen eigendommen die in dezelfde regio liggen en een gelijkwaardige agrarische kwaliteit hebben, aanzienlijk verschillende waarden hebben, afhankelijk van de lokale markt in een bepaalde gemeente.

Bij het taxeren van landbouwgrond houden we over het algemeen rekening met de configuratie, de grootte, het reliëf, de toegankelijkheid en de bodemkwaliteit.

Waarom experts inschakelen om je landbouwgrond te verkopen?

Landbouwgrond verkopen in België kan een complex en vervelend proces zijn waarbij veel specifieke elementen komen kijken, zoals hierboven uitgelegd. Daarom is het sterk aan te raden om een beroep te doen op deskundigen op dit gebied om te helpen bij de voorbereiding en de verkoop. Hier zijn een paar redenen waarom de hulp van experts bij de verkoop van landbouwgrond voordelig kan zijn:

  • Juridische expertise

Professionals die gespecialiseerd zijn in de verkoop van landbouwgrond zijn bekend met de geldende regelgeving en kunnen je begeleiden bij de complexe juridische aspecten van het verkoopproces. Ze kunnen je helpen bij het opstellen van contracten, het uitvoeren van de nodige juridische controles en ervoor zorgen dat alle juridische aspecten tijdens het verkoopproces aan bod komen.

  • Evaluatie 

Landbouwexperts kunnen een waardebepaling van de grond geven, rekening houdend met de hierboven beschreven factoren. Dit helpt bij het vaststellen van een realistische en eerlijke verkoopprijs. Hun expertise helpt om de waarde van het land te optimaliseren en gekwalificeerde potentiële kopers aan te trekken.

  • Netwerk van potentiële kopers

Experts in de verkoop van landbouwgrond in België hebben over het algemeen een uitgebreid netwerk van contacten in de landbouwsector. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om gekwalificeerde potentiële kopers te vinden die geïnteresseerd zijn in de aankoop van landbouwgrond. Ze kunnen ook gespecialiseerde marketingtools gebruiken om je eigendom te promoten en een breder publiek van potentiële kopers te bereiken.

  • Beheer van onderhandelingen

De verkoop van landbouwgrond kan gepaard gaan met complexe onderhandelingen tussen verkopers en kopers. Experts in de verkoop van landbouwgrond kunnen optreden als neutrale en ervaren tussenpersoon om de onderhandelingen tussen de 2 partijen te vergemakkelijken en te begeleiden. Ze kunnen je helpen om de beste prijs te krijgen en gunstige voorwaarden voor de verkoop te garanderen.

Om dit artikel af te sluiten, vereist de verkoop van landbouwgrond in België in 2023 een grondige kennis van de geldende regelgeving, de juridische aspecten en de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om tot een dergelijke regeling te komen. Om deze complexe transactie tot een goed einde te brengen, is het raadzaam om een beroep te doen op experts die gespecialiseerd zijn in de lastige materie van de verkoop van landbouwgrond.