fbpx

Bent u een verhuurder en was u van plan uw huur te verhogen ? De regels zijn veranderd ! U zult nu moeten voldoen aan de nieuwe berekeningsmethode op basis van de energieprestatie-index van uw gebouw.

De stijgende energieprijzen raken ons allemaal. Om de Belgische huurders te helpen, heeft de regering een beperking of een verbod op de indexering van de huren ingevoerd, afhankelijk van het EPC-label van het onroerend goed en de regio waarin het gelegen is.

Wat is het EPC-label ?

Het EPC-label is een certificaat dat de energieprestatie van een gebouw beoordeelt. Het heeft een beoordelingsschaal van A (zeer energie-efficiënt) tot G (zeer energie-intensief).

De deskundige die u het EPC-label verstrekt, gebruikt een berekeningsmethode die rekening houdt met verschillende criteria om de classificatie-index te bepalen :

 • De oppervlakte en het volume van het gebouw
 • De mate van warmte-isolatie
 • De aanwezigheid van fotovoltaïsche panelen of zonneboilers
 • Het type ramen
 • Primair energieverbruik voor verwarming
 • De aanwezigheid van een systeem voor de productie van hernieuwbare energie

Wat zijn de nieuwe voorwaarden voor het indexeren van een huurprijs ?

Huurindexering in Wallonië

In het Waalse Gewest zijn deze maatregelen van toepassing vanaf 1 november 2022. De beperking van de huurindexering is als volgt :

 • Voor Waalse woningen met een label A, B en C : de toepassing van de maatregelen heeft geen gevolgen voor hen.
 • Voor Waalse woningen met een label D : hun indexering wordt beperkt tot maximaal 75%.
 • Voor Waalse woningen met een label E : hun indexering wordt beperkt tot maximaal 50%.
 • Voor Waalse woningen met een label F en G : zij worden niet geïndexeerd.
 • Voor Waalse woningen zonder label : een verbod op elke indexering.

Deze maatregel heeft geen terugwerkende kracht en is dus niet van toepassing op indexeringen die sinds 1 januari 2022 zijn aangevraagd.

Huurindexering in het Brussels Gewest

In Brussel is de verordening al sinds de bekendmaking ervan, d.w.z. op 14 oktober, en voor een periode van 12 maanden van kracht. De beperking van de indexering van de huren is als volgt:

 • Voor Brusselse woningen met een label A, B, C en D : zij kunnen worden geïndexeerd onder de voorwaarden van artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.
 • Voor Brusselse woningen met een label E : zij kunnen worden geïndexeerd volgens de voorwaarden van artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek tot maximaal 50% van de toegestane indexering.
 • Voor Brusselse woningen met een label F en G : deze mogen niet geïndexeerd worden.
 • Voor Brusselse woningen zonder label : indexering is verboden.

De verordening voorziet echter in twee voorafgaande verplichtingen om een huurprijs te kunnen indexeren:

 1. De verhuurder moet zijn huurcontract hebben geregistreerd (volgens art. 227 van de huisvestingscode).
 2. De verhuurder moet de huurder een EPC-label van de gehuurde woning hebben verstrekt (overeenkomstig art. 217 van de huisvestingscode).

Huurindexering in het Vlaamse Gewest

De maatregelen in Vlaanderen lijken sterk op die in Wallonië en Brussel.

 

Ook andere punten moeten in acht worden genomen. Zo zijn deze maatregelen alleen van toepassing op huurovereenkomsten met een latere datum dan de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tekst : hetzij na 14 oktober voor Brussel, hetzij na 1 november voor Wallonië.

Volgens gegevens uit een CEHD-rapport van 2021 zal bijna 75% van de Waalse huishoudens profiteren van een huurindexeringslimiet. Ook moet worden opgemerkt dat meer dan 30% daarvan zich bevindt in woningen met een EPC-label met een F en G-index.